Det omätliga

Square

Jakob Ojanen och Rebecca Farrensteiner
Köpings museum 7-22 september

-en utställning om hållbarhetsfrågor i anslutning till Hemslöjdens dag.

Rebecca Farrensteiners och Jakob Ojanens konstnärskap sammanförs i synliggörandet av det i samhället undanskuffade och estetiskt omöjliga. Det är rester av vår civilisation och samhällskroppens avfall som är materialet. Jakob Ojanen och Rebecca Farrensteiner använder sig av seendet och dokumenterar med hjälp av mobilkamerans enkla och snabba snapshots sopor och mänskliga lämningar i den urbana närmiljön. Hon omarbetar materialet med hjälp av fotofilter för sociala medier. Gamla böcker om natur och människa styckas ner, klipps sönder och omarbetas i teckningar och collage. Prosatexter sammanför flödet till en berättelse om människan i den antroposcena tidsåldern. Ojanen samlar in övergivna byggstenar, lastpallar, rör och annat som för länge sen tappat sin samhällsfunktion. De blir bitar i ett skulpturalt bygge, nya samhällskroppar som växer fram och vittnar om fysisk tyngd och hjälplöshet. Det verkar som något vacklar i samhällsbygget.

Det gemensamma mellan Farrensteiner och Ojanen är den eviga omförhandlingen om att vara en del av något större – en mänsklighet, ett samhälle, en natur, en ekonomi. De betraktar, samlar och dokumenterar och bygger sedan vidare på berättelsen om vårt varande. En berättelse som skapas av alla och ingen enskild kan bestämma över.

Utställningen genomförs inom Ett kulturliv för alla konst med stöd av Köpings kommun, Region Västmanland, Konstfrämjandet Västmanland, Västmanlands läns hemslöjdsförbund och Kulturrådet.
Tack till Köpings museum!

Köpings museum
Östra Långgatan 37
Tel: 0221-253 51
Öppet: Tisdag-söndag kl 13-16