Books and catalogues

Square

Monograph

Jakob Ojanen
Svenska Illustratörer och Konstnärer
Text av Sara Walker

Klottersanering, abstraktion, avtryck av avtryck, lämningars gränser, utsuddade spår, fläckar, rester och spill.

I sina verk ägnar sig Jakob Ojanen främst åt avbildningen och måleriets egenskaper och förutsättningar. Hans undersökningar av borttagen graffiti har resulterat i både objekt och målningar. Som ett slags repetitivt sabotage upprepar Ojanen såväl klotter som klottersanering.

I verken återskapas det övermålade eller utraderade; vad som egentligen skulle gömmas undan eller glömmas bort framhävs. På ytan tycks lugn råda, men under skikten och lagren lurar kaos och en kritik mot samhällets ständiga försök att hålla rent.

Denna bok ingår i Orosdi-Backs serie Svenska illustratörer och konstnärer.

Find the book online at Konst-ig Books,
Adlibris, Bokus.com or at Moderna Museets physical museum shop.